Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
sdf
2013-06-14
Форум ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА ще срещне заинтересованите страни в областта на енергетиката: отговорните държавни институции, производителите, търговците на електроенергия, индустриалните консуматори, потребителите на средно напрежение, операторите на мрежи, доставчиците на високотехнологично оборудване.
Целта на събитието е в дискусионна форма да бъдат представени настоящата държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, позициите на производители, търговци на електроенергия и промишлени консуматори, както и да се обсъдят възможностите за съвместни действия за преодоляването на съществуващите дисбаланси.
След края на двата дискусионни панела, специално внимание ще бъде отделено и на технологиите в областта на енергийния мениджмънт и енергийно ефективните приложения за индустриалния сектор, като водещи компании ще представят своите услуги и решения.

Галерия