Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с електрическа енергия - 04.02.2014г.
2014-02-05
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на правила за изменение на ПТЕЕ.