Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с електрическа енергия - 04.02.2014г.
2014-02-05
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на правила за изменение на ПТЕЕ.