Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
На 20.04.2017г. се проведе първото заседание на работната група към Съвета за индустриална стабилност с растеж съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката
2017-04-25
На 20.04.2017 г. в Министерството на Икономиката бе проведено първото заседание на работната група по въпросите за индустриалните зони към Консултативния съвет по индустриална стабилност и растеж (КСИСР).
На 20.04.2017 г. в Министерството на Икономиката бе проведено първото заседание на работната група по въпросите за индустриалните зони към Консултативния съвет по индустриална стабилност и растеж (КСИСР).
Във връзка с материята на индустриалните зони като основен момент бе маркирана възможността за регламентиране на т.нар „Затворени разпределителни системи“ (ЗРС) в българското законодателство.

От БФИЕК участваха:

1. г-жа Мая Александрова, представител на Аурубис България в БФИЕК
2. г-жа Теодора Борисова, представител на Солвей Соди в БФИЕК
3. г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК

*Заседанието бе водено от г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК.
BFIEC
Галерия