Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище на БФИЕК във връзка с Протект на правила за изменение на ПТЕЕ
2018-08-06
Становище на БФИЕК във връзка с Протект на правила за изменение на ПТЕЕ, публикувани от КЕВР на 25.07.2018г.
БФИЕК
Галерия
Документи