Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Конференция: "Индустриален триатлон: Климат, Eнергетика и Oколна среда" 2019
2019-02-13
Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Годишен Форум за 2019 „ИДУСТРИАЛЕН ТРИАТЛОН: КЛИМАТ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА“,който ще се проведе на 14.03.2019г. от 08:30ч. в София Хотел Балкан.

Регистрирайте се за участие на: industry.bfiec.org
Форумът ще разгледа и представи актуални теми свързани с политиките за климата, енергетиката и околната среда в контекста на индустриалното развитие и растеж.


Форумът цели да се дискутират и дадат отговори на въпроси като:

Как може да стимулираме кръговата икономика и междусекторните синергии?
Как ще изглежда българската индустрия и енергетика в контекста на нискоемисионния преход? Какви са актуалните предизвикателства? Какви са средносрочните цели и очаквания на бизнеса?
Как да стимулираме иновации в индустрията и да добавяме стойност?
Къде се намира България на регионалната и световната индустриална карта? Какви са очакванията на бизнеса за политики, които да изгладят дисбалансите?

http://industry.bfiec.org/
Галерия