Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
УС БФИЕК 07.06.2013
2013-06-07
На 07.06 от 10:30 часа в сградата на АУБГ, стая 201 (ул. Университетски парк 1, 1700 София) се проведе среща на БФИЕК.
Галерия