Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР - 20.06.2013г.
2013-06-20
На 20.06 се проведе заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР относно цената на природения газ за трето тримесечие на 2013г. БФИЕК бе представена от г-н Делисивков.
Положителен е сигналът, че не се очаква ръст на цената от 01.07, но все още цената на природния газ в България е една от най-високите в Европа, като има страни където природния газ е 5 до 7 пъти по-евтин. Този факт беше подчертан и в доклада на Председателя на ЕК от 22.05. Цената на природния газ е един от основните фактори на намалена конкурентоспособност на българската индустрия на световните пазари.

Галерия