Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Първа среща на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природен газ - 07.06.2013г.
2013-06-07
На 07.06.2013г. се проведе първо заседание на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природе газ, Правилата за управление на газопреносни мрежи и Наредбата за присъединяване.
Галерия