Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
Първа среща на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природен газ - 07.06.2013г.
2013-06-07
На 07.06.2013г. се проведе първо заседание на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природе газ, Правилата за управление на газопреносни мрежи и Наредбата за присъединяване.
Галерия