Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
КОНТАКТИ
телефони: +359 76 68 10 17/ +359 887 129 819
факс: +359 76 68 19 52
e-mail: office@bfiec.org
пощенски адрес: София 1700, ул.”Университетски парк” 1