Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
КОНТАКТИ
телефони: +359 76 68 10 17/ +359 887 601 262
факс: +359 76 68 19 52
e-mail: office@bfiec.org, kdelisivkov@bfiec.org
пощенски адрес: София 1700, ул.”Университетски парк” 1