Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
БФИЕК се обявява за либерализация на енергийните пазари. От 2008г. добавките към мрежовите цени са с 260% по-високи. Индустрията не може да понесе поредно увеличение от 01.07.2013г.
КОНТАКТИ
телефони: +359 76 68 10 17/ +359 887 601 262
факс: +359 76 68 19 52
e-mail: office@bfiec.org, kdelisivkov@bfiec.org
пощенски адрес: София 1700, ул.”Университетски парк” 1