Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
CONTACT US
Telephones: +359 76 68 10 17; +359 887 129 819

Fax: +359 76 68 19 52

e-mail: office@bfiec.org

Postal address: Sofia 1700, 1 Universitetski park Str.