Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
"Алмагест" АД
„Алмагест“ е акционерно дружество, регистрирано през 2007 г. През 2009 г. компанията въведе в експлоатация завод за производство на етанол от зърнени култури, който се намира на 35км. югоизточно от г. София в община Ихтиман.
Актавис България
e петата най-голяма международна генерична компания в света. Актавис България e най-голямата фармацевтична компания в България с най-богата продуктова гама. Ние ви предлагаме качествени генерични лекарства на достъпни цени.
Алкомет АД
Алкомет АД е лидер в производството на алуминиеви валцови и пресови изделия на българския пазар. Фирмата произвежда пълната гама алуминиеви полуфабрикати – фолио, листа и ленти и други. Над 90% от продажбите са насочени към страните от ЕС.
Амилум България ЕАД
част от интернационалната група Tate & Lyle - световен лидер в производството на въглехидрати. Амилум България ЕАД преработва царевица за прозводство на широка гама нишестета, глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза и високо фруктозни царевични сиропи
Асарел-Медет АД
първата, най-голямата и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.
Аурубис България АД
лидер в металургичния бизнес в страната и водещо предприятие за производство на медни концентрати, медни аноди и катоди.
"Би Ей Глас България" АД
БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ, с модерните си производствени мощности в София и Пловдив, е водещ производител на стъклен амбалаж както в България, така и в югоизточна Европа.

Берг Монтана Фитинги ЕАД
Производство на поцинковани и черни фитинги от ковък чугун
Биовет АД
водещ производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции, ензими и лекарствени средства за лечение и подобряване здравето и продуктивността на животните
Готмар ЕООД
водещ производител на преформи от РЕТ (Полиетилен Терефталат), бутилки, пластмасови капачки, дръжки,технически изделия и производство на издувни и инжекционни матрици.
"Девня Цимент" АД
"Девня цимент" АД е част от Италчементи Груп от 1998 г. и е водещ производител на цимент в Бълария.
Притежавайки двата завода за производство на цимент Италчементи Груп България е лидер на местния пазар с производствен капацитет от над 2 милиона тона цимент годишно.
Елаците мед АД
частно акционерно дружество с предмет на дейност добив и обогатяване на медни и злато-съдържащи руди.
Златна Панега цимент-АД
Златна Панега цимент АД е един от основните производители на качествен цимент в страната. Компанията има бетонови възли в три от най-големите градове в страната.
Каолин АД
Каолин АД е водещ доставчик на иновационни решения с приложение в керамиката, стъклото, строителството и грижата за околната среда. Компанията е един от лидерите в производството на индустриалните минерали каолин, кварцов пясък, доломит и фелдшпат.
КЦМ АД
водещ производител на цветни метали.
Минстрой Холдинг АД
Минстрой осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “под ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленос
Свилоза АД
„Свилоза” АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост.
Неохим АД
“Неохим” АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г.
"Неохим" АД е лидер в производството и търговията на минерални торове, неорганични и органични химически продукти.
Рубин Трейдинг АД
„РУБИН” – град Плевен е утвърден производител с над 50 годишен опит в производството на стъклен амбалаж. Заводът се намира в Централна Северна България в индустриалната зона на град Плевен и е обезпечен с добре развита пътно-транспортна мрежа, която от своя страна е предпоставка за оптимизиране на входящите потоци на суровини и изходящите количества продукция
Рока България АД
е водещ производител на санитарен фаянс и обзавеждане за баня.
Солвей Соди АД
Солвей Соди е един от най-големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света.
Стомана Индъстри АД
водещ производител на стомана и изделия от стомана.
Tеси ООД
един от най-големите производители на битови отоплителни и водонагревателни уреди в Европа и е сред най-бързо развиващите се фирми в своя бранш.
Тракия Глас България
е един от водещите производители на стъкло за автомобилна индустрия, производствените предприятия и бита.
Челопеч Майнинг ЕАД
e дружеството за добив и преработка на медно-златни руди от находище Челопеч и производство на медно-златен концентрат
Холсим България АД
Холсим България е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон ЛафаржХолсим, създадена чрез сливането на Холсим и Лафарж през юли 2015 г. Обединената компания има комбиниран 180-годишен опит в производството на цимент, инертни материали и бетон и е новият световен лидер в сектора на строителните материали.
Коверис Риджит България АД
Като водеща международна компания за производство, COVERIS е посветена на предоставянето на решения,
които подобряват безопасността, качеството и удобството на продуктите, които използваме всеки ден.
В партньорство с най-уважаваните марки в света, COVERIS развива жизнено важни продукти, които защитават всичко - от храната, която ядем, до медицински консумативи, към устройството за сензорен екран. Продукти, допринасящи за живота на милиони всеки ден.
Линде Газ България ЕООД
Линде Груп е една от водещите газови и инженерингови компании в света, работеща в повече от 100 страни, с традиции и опит, изградени в продължение на повече от 130 години, започнати от Карл фон Линде. Линде Газ, като част от Линде Груп, обслужва своите клиенти в България от своя ASU в Стара Загора и дистрибутори в повече от 32 града
Сол България ЕАД
SOL Group, e основана през 1927 г. в Монца, развива се бързо през 60-те години на миналия век, за да се превърне в една от водещите фирми за производство на технически газове в Европа.
През последните 10 години SOL Group разширява дейността си извън нацио
"Ер Ликид България" ЕООД
Ер Ликид България е водещ производител и доставчик на технически газове на българския пазар от 1999г.Ер Ликид предлага иновативни решения - газове, оборудване и услуги в голямо разнообразие от индустриални сектори.
Пластхим- Т АД
Фирмата е основана през 1967 в гр. Тервел като малко предприятие за производство на термоактивни пластмаси-главно домакински изделия.
Важни събития:
-В края на 70-те започва производството на РР канап и РЕ фолио, а от 1983г се произвеждат РР шити торби, касетъчни торби и гъвкави торби.
-Производството на гъвкави биг бегси (FIBCs) стартира през 1990г.
-Производството на ВОРР фолио е от 2004г. Съществено увеличение на производствения капацитет настъпва през 2010г с пускането на втора ВОРР линия.
-Производството на СРР фолио започва съвсем наскоро през 2012г
В момента произвеждаме и продаваме на местния пазар, Европа, Азия и Африка.
От ноември 1998г Пластхим-Т АД е единствения в България притежател на лиценза на Portabulk® System от Hydro Packaging (Cronus).