Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Резерв за пазарна стабилност към Европейската схема за търговия с емисии, какво ни очаква след 2019 г.?
Необходимо е ревизиране на правилата за функциониране на Резерва за пазарна стабилност, което да доведе до по-плавен преход и стабилност в ценовите нива на квотите емисии парникови газове, в условията на нисковъглероден преход.

Позиция на БФИЕК за пазара на електроенергия за първото полугодие на 2019 г.
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) в писмо до председателя на КЕВР, доц. Иван Иванов, министъра на енергетиката, г-жа Теменужка Петкова и изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, г-н Наско Михов, представи своята позиция относно проекта на доклад за утвърждаване на цените в сектор "Електроенергетика" за периода 1.07.2019- 30.06.2020 г.
Конференция: "Индустриален триатлон: Климат, Eнергетика и Oколна среда" 2019
Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Годишен Форум за 2019 „ИДУСТРИАЛЕН ТРИАТЛОН: КЛИМАТ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА“,който ще се проведе на 14.03.2019г. от 08:30ч. в София Хотел Балкан.

Регистрирайте се за участие на: industry.bfiec.org
Дългосрочна визия за развитие в сектор „Енергетика“ и бъдещето на въглищните централи
БФИЕК излъчи отворено писмо, съгласувано с БАМИ и БКХП, адресирано до Министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, Председателя на комисията по енергетика г-н Делян Добрев и Председателя на КЕВР доц. Иван Иванов
Становище на БФИЕК във връзка с Протект на правила за изменение на ПТЕЕ
Становище на БФИЕК във връзка с Протект на правила за изменение на ПТЕЕ, публикувани от КЕВР на 25.07.2018г.
БФИЕК проведе форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
БФИЕК проведе форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
Становище на БФИЕК във връзка с ЗИД на Закона за енергетиката със сигнатура № 854-01-19 от 27.03.2018г., и държавните помощи в сектор „Енергетика“
Позиция на УС на БФИЕК във връзка с актуалните предложения за изменение на Закона за енергетиката и пълната либерализация на пазара
Kонференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж”, 31.01.2018, София
На 31.01.2018г., Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) проведоха съвместно едно от най-значимите мероприятия за индустрията в календара на българското председателство - Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж“
Становище на БФИЕК относно състоянието на свободния пазар за електроенергия и отражението върху базовата индустрия в България / 2018 /
Функционирането на свободния пазар на електроенергия в България е ключово за бизнес климата, инвестициите и растежа на българската икономика. Очакванията на енергоемката индустрия са за повече стабилност, предвидимост, дългосрочна визия за по-литиките и промените на пазарните правила.
БФИЕК организира форум на високо равнище в рамките на Председателството на Съвета на ЕС за 2018 - "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 11 Април 2018
БФИЕК под патронажа Министерството на Енергетиката, организира Форум на високо равнище на 11ти април 2018 г., с основна тема : "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие ".
БФИЕК се включи в срещата между представителите на Световната банка и заинтересованите участници в контекста довършване пълната либерализация на електроенергийния пазар
Срещата се проведе на 29.06.2017 г. в Министерството на енергетиката пред широк кръг от заинтересовани страни.
Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара.
г-н Константин Стаменов, Председател на УС на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Demand response програми - Партньорство на индустрията за управление на енергийния пазар"
г-н Калоян Косоров, Изпълнителен секретар на БФИЕК с лекция-презентация на тема "Правни аспекти на Парижкото споразумение за климата"
УС на БФИЕК свиква Общо събрание на 29.05.2017 г.
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 свиква Общо събрание.
На 20.04.2017г. се проведе първото заседание на работната група към Съвета за индустриална стабилност с растеж съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката
На 20.04.2017 г. в Министерството на Икономиката бе проведено първото заседание на работната група по въпросите за индустриалните зони към Консултативния съвет по индустриална стабилност и растеж (КСИСР).
Годишно общо събрание на БФИЕК
Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно общо събрание
На 07.03.2017г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност към Министерство на икономиката при следния дневен ред
БФИЕК проведе Workshop на тема : Дискусия за проблемите, свързани с подаването на документи по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
БФИЕК проведе семинар-дискусия, на който бяха обсъдени често срещаните проблеми, свързани с подаването на заявления и документи във връзка с отпускането на държавна помощ по Наредбата.
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ - 16.02.2017 г.
Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 16.02.2017 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред:
Проведе се работна среща между българските евродепутати и представители на индустрията
На 27.01.2017 г. в Grand Hotel Sofia се проведе работна среща между представители на индустрията и част от българските представители в Европейския регламент.
БФИЕК: Покана за извънредно Общо събрание - 26.01.2017 г.
Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 26.01.2017 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София
Константин Делисивков от БФИЕК с лекция за „Зимния енергиен пакет“
На 28 ноември в рамките на дисциплината „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” от учебния план на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” лекция изнесе изпълнителният директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Делисивков .
БФИЕК, БАМИ и БКХП излязоха с отворено писмо до Министър Петкова относно мрежовите цени при износ на електроенергия
Представителите на българските енергоинтензивни индустрии с особена загриженост се запознаха с публикации в медиите за обсъждане на предложение за намаляване на мрежовите цени при износ на електроенергия.
Ние категорично сме против такава непазарна мярка, с която индустриалните енергийни консуматори в България ще субсидират отново износа на електроенергия за съседни страни, което вече се случва с освободения износ от цена „задължения към обществото“. Премахване на заплащането на мрежови цени при износ на електроенергия ще предизвика допълнителен дефицит от над 100 млн. лева/год. в електроенергийната система и увеличение в цените за всички потребители в страната с 3.3лева/МВтч.
Практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“
БФИЕК, с участието на представители на министерство на енергетиката, организира практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“.

Семинарът ще се проведе на 11.10.2016 г. от 9:00ч. в Илиев център, АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700.

Семинарът цели да запознае заинтересованите страни с условията и реда, както и сроковете за подаване на заявления и подготовка на документи за участие в механизма за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергията от ВЕИ в цена „задължения към обществото“. Представители на Министерство на енергетиката ще представят механизма за отпускане на държавната помощ, контрол и изискванията към документите за кандидатстване. Предвижда се сесия за въпроси по конкретни казуси. Участниците в семинара ще могат да зададат своите въпроси, ще получат тълкуване и напътствия от представители на управляващия орган на помощта.
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПИ УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ИНДУСТРИЯ
БЛИЗО 500 МЛН. ЛЕВА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЕИ В ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 200 КОМПАНИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГОЕМКА ИНДУСТРИЯ ДО КРАЯ НА 2020Г.
Извънредно Общо събрание на БФИЕК - 23 юни 2016г.
Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 23.06.2016 год. (четвъртък) от 11:00 часа.
Годишно Общо събрание на БФИЕК - 12 април 2016г.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=101499
Проведе се Конференция на високо равнище на енергоемките индустрии, организирана от Европейската комисия
От името на БФИЕК участие в конференцията взе г-н Константин Стаменов - председател на Управителния съвет.
Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен и комисар Елжбета Бенковска бяха домакин на конференция на европейските енергоемки предприятия, по време на която всички заинтересовани страни имаха възможност да изложат своите виждания за бъдещето развитие по отношение на основните въпроси за Европейските енергоинтензивни предприятия.
Natural gas: Infrastructure, Markets and Services 2015
http://naturalgas2015.bfiec.org/
Annual Regional Forum Electricity, Markets, Infrastructure and Services 2015
http://emis2015.bfiec.org/
БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“
Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ
2015 Annual Regional Forum Natural Gas:"Infrastructure, Markets and Services"
На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред
Общо събрание на БФИЕК - 10.09.2015
Покана за Общо събрание на БФИЕК - 10.09.2015
БФИЕК внесе две становища до КЕВР относно обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени.
На 21.03.2015 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-9 от 11.03.2015 г. от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени.
На 29.01.2015 г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на Икономиката.
http://mi.government.bg/files/useruploads/files/vop/protocol_ksis_29.01.2015.tif
ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от "Булгаргаз" ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабд
На 16.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР бул. "Княз Ал. Дондуков" 8-10 ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от "Булгаргаз" ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.
ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.
На 04.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.
На 25.09.2014 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г.
ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.
На 25.09.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „ Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г.
ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление.
На 23.09.2014 г. от 14.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-31 от 10.09.2014 г. за
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г.
На 18.09.2014 г. от 10 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4,се проведе обществено обсъждане на "Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия"
ДКЕВР проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на "НЕК" ЕАД.
Проведе се открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на "НЕК" ЕАД за "търговия с електрическа енергия" с добавяне на дейността "координатор на балансираща група"
БФИЕК взе участие в общественото обсъждане на методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД
Методиката гарантира, на първо място, изпълнение на задълженията по Регламент (ЕО) №715/2009, който гарантира, че тарифите за ползватели на мрежата са недискриминационни и се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Това означава, че цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние.
2014 Annual Regional Forum Natural Gas:"Infrastructure, Markets and Services"
The most important meeting for the industry will take place on 23 September 2014 (do not miss your chance to get a seat)
2014 Annual Regional Forum Electricity Market, Infrastructure and Services
THE ELECTRICITY MARKET IN BULGARIA... 10 YEARS LATER
ДКЕВР проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".
На 03.06.2014 г. от 13 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика"
На 28.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените за пренос на природен газ.
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение за изменение на цените за пренос на природен газ през разпределителните мрежи и цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните разпределителни мрежи.
На 21.03.2014 г. от 10 часа ДКЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-Л-1 от 13.01.2014г,подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД.
ДКЕВР проведе открито заседание за разглеждане на доклад относно заявление подадено от „Българска независима енергийна борса” ЕАД за издаване на лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия”.
Общо събрание на БФИЕК - 27.02.2014
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 27.02.2014 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“.
БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с електрическа енергия - 04.02.2014г.
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на правила за изменение на ПТЕЕ.
БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ - 21.01.2014г.
Представители на БФИЕК взеха участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ, представени от ДКЕВР.
БФИЕK организира кръгла маса "РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 23.01.2014г., хотел Шератон
БАМИ, БМГК, БКХП и БФИЕК проведоха кръгла маса на тема „Реиндустриализация чрез конкурентоспособност – Европа в търсене на решение за преодоляване на ефектите от пакет „Климат-енергетика”.
Събитието се проведе само ден след призива на Европейската комисия за предприемане на незабавни действия за възраждане на европейската промишленост. Кръглата маса постави на дневен ред няколко актуални проблема и нуждата от политики, насочени към базовите индустрии.
Проведе се среща между представители на Булгаргаз ЕАД и БФИЕК - 26.11.2013г.
На срещата бяха обсъдени причините на отказ/неприемане на дневни корекции на заявките. Обект на дискусия бяха и различните възможности за минимизиране на негативните ефекти за индустрията. Участниците в срещата разгледаха различни варианти за подобряване на диалога и комуникацията между Булгаргаз ЕАД и потребителите, както и възможността да бъде въведен механизъм за ранно сигнализиране и контрол.
БФИЕК организира Първи годишен форум ПРИРОДЕН ГАЗ - Инфраструктура, пазари и услуги - 03.10.2013г.
Местен добив в Черно море и региона – екзотика или реалност? Ще има ли пазар на газ от 2014? Ще има ли конкуренция, диверсификация на тръби и доставки? Кога ще влезнат в експлоатация новите инфраструктурни проекти? Южен поток – добре, Набуко – а сега накъде? Очаквайте отговори и дискусия по тези и други въпроси от топ политици и експерти на форума на 3-ти октомври.
Общо събрание на БФИЕК - 19.09.2013
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
На 19.09.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред:
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Правила за управление на газопреносни и газоразпределителните мрежи 31.07.2013г.
БФИЕК участва в общественото обсъждане на Правила за управление на газопреносни мрежи и правила за управление на газоразпределителни мрежи. Процедурата предвижда 14 дневен срок за внасяне на становища.
ДКЕВР/Цени на мрежовите услуги от 01.08.2013
С решение Ц-25/29.07.2013г. ДКЕВР утвърди цени на мрежовите услуги и разходи към обществото в сила от 01.08.2013г.
Обществен съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката - 19.07.2013г.
На 19.07.2013г.от 14:30ч. се проведе заседание на Обществения съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката. В рамките на заседанието ДКЕВР представи данни относно цените в сектор „Електроенергетика“ от 01.08.2013г.
Среща с ДКЕВР относно новия модел за ценообразуване от 01.08.2013г.
На 12.07.2013г. от 14:00 се проведе среща на представители на БФИЕК, БАМИ, БМГК и БКХП с г-жа Анжела Тонева - Председател на ДКЕВР.
Седмо заседание на Обществения съвет по енергетика - 21.06.2013г.
На 21.06 се проведе седмото заседание на Обществения съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката. В срещата взеха участие Председателя на УС на БФИЕК, г-н Стаменов и изпълнителния директор на БФИЕК, г-н Делисивков.
Заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР - 20.06.2013г.
На 20.06 се проведе заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР относно цената на природения газ за трето тримесечие на 2013г. БФИЕК бе представена от г-н Делисивков.
Среща с ДКЕВР - Проект на правила за търговия с природен газ - 19.06.2013г.
Във връзка с приемане на Правила за търговия с природен газ се проведе среща на представители на БФИЕК и ДКЕВР относно позицията на индустрията по предложения текст в работната група.
На 18.06.2013г. в сградата на МИЕ на ул. Славянска 8, се проведе среща на КРИБ с Министър Драгомир Стойнев
sdf
Форум ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА ще срещне заинтересованите страни в областта на енергетиката: отговорните държавни институции, производителите, търговците на електроенергия, индустриалните консуматори, потребителите на средно напрежение, операторите на мрежи, доставчиците на високотехнологично оборудване.
Първа среща на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природен газ - 07.06.2013г.
На 07.06.2013г. се проведе първо заседание на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природе газ, Правилата за управление на газопреносни мрежи и Наредбата за присъединяване.
УС БФИЕК 07.06.2013
На 07.06 от 10:30 часа в сградата на АУБГ, стая 201 (ул. Университетски парк 1, 1700 София) се проведе среща на БФИЕК.
УС БФИЕК 16.05.2013
На 16.05 от 11:00 часа в сградата на АУБГ, стая 201 (ул. Университетски парк 1, 1700 София) се проведе среща на БФИЕК
Общо събрание на БФИЕК - 28.02.2013
На 28.02.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред:
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ - 22.11.2012
Каква е реалността на българския пазар на електроенергия? Как се развива балансиращия пазар в България? Какви са перспективите пред пазара и предизвикателствата пред интегрирането на стопанските потребители на средно напрежение?
Общо събрание на БФИЕК - 27.09.2012г.
На 27.09.2012 год. (четвъртък) от 10:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“
Среща на КС към "Пакта за индустриална стабилност" към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. БФИЕК представи: