Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Становище относно определяне на цена на природния газ за второ тримесечие на 2013 г.
2013-03-25
Предложеното намаление на цената от 25.53 лв./хм3 (3.89%) от "Булгаргаз" ЕАД за второ тримесечие на 2013г. е крайно недостатъчно за нормализиране на индустриалната активност в България.
ДО:

ЕВГЕНИЯ ХАРИТОВНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

СТАНОВИЩЕ

Относно: Определяне на цена на природния газ за второ тримесечие на 2013 год.

Уважаема г-жо Харитонова,

Предложеното намаление на цената от 25.53 лв./хм3 (3.89%) от "Булгаргаз" ЕАД за второ тримесечие на 2013г. е крайно недостатъчно за нормализиране на индустриалната активност в България.
Тежката икономическа рецесия се отрази изключително негативно на базовите производства. Всички резерви на компаниите са изчерпани, а кризата се задълбочава. Индустрията в България не може да догони своите конкуренти от САЩ, Китай, Турция и Русия, защото цените на първичните горива са несравними. Това унищожава реалните производства в България и води до изместване на инвестиции към други страни по света. Фирмите са принудени да оцеляват при намалени поръчки. Цената на природния газ принуди много предприятия да спрат производство.
Спадът в индустриалната активност се отразява негативно върху заетостта (базовата индустрия създава хиляди директни и индиректни работни места) и доходите на хората.
Апелираме да бъдат използвани всички възможности за допълнително намаляване на цената на природния газ от 01.04.2013г.
През 2012г. Булгаргаз постигна успех в преговорите и договори отстъпка с доставчиците от над 20%, която следва да стигне до потребителите. Към това трябва да се прибави и факта, че от тогава няма и негативна промяна на ценообразуващите фактори, формиращи цената на газа. Настояваме индустрията да получи цялата отстъпка, която Булгаргаз ползва от доставчика. През изминалата година, цената на газа се увеличи с повече от 38%. Представения доклад от ДКЕВР не дава индикации, че постигнатите договорености за отстъпка ще бъдат прехвърлени към потребителите.
Индустриалните енергийни консуматори настояват Булгаргаз да представи прогноза за развитието на цената на природния газ до края на 2013г.
По-ниската цена на природния газ ще подпомогне индустрията в борбата за излизане от кризата. Това е мярка, която ще има положителен ефект не само върху икономиката на страната, но и за преодоляване на дисбалансите в сектор „Енергетика“. Социално приемливата цена на енергията за домакинствата ще е много по-висока, ако имаме ръст в заетостта и доходите.

С уважение:
Константин Делисивков
Изпълнителен директор
БФИЕК

София, 22.03.2013г.


Позицията на БФИЕК относно цената на природния газ за второ тримесечие е подкрепена и от Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ).