Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Позиция на БФИЕК за пазара на електроенергия за първото полугодие на 2019 г.
2019-06-05
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) в писмо до председателя на КЕВР, доц. Иван Иванов, министъра на енергетиката, г-жа Теменужка Петкова и изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, г-н Наско Михов, представи своята позиция относно проекта на доклад за утвърждаване на цените в сектор "Електроенергетика" за периода 1.07.2019- 30.06.2020 г.
БФИЕК излъчни позиция по поректа на доклад на КЕВР за утвърждаване на цените на електроенергията.
Като представител на едни от най големите енергоемки предприятия в България, които отговарят за над 90% от индустриалното потребление, Федерацията изрази своите очаквания за неблагоприятните ефекти върху индустриалните консуматори, в два основни аспекта- поскъпването на електроенергията за предприятията и намаляването на ползваната отстъпка за зелена енергия.

Галерия