Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Правила за управление на газопреносни и газоразпределителните мрежи 31.07.2013г.
2013-07-31
БФИЕК участва в общественото обсъждане на Правила за управление на газопреносни мрежи и правила за управление на газоразпределителни мрежи. Процедурата предвижда 14 дневен срок за внасяне на становища.