Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
2014 Annual Regional Forum Electricity Market, Infrastructure and Services
2014-06-19
THE ELECTRICITY MARKET IN BULGARIA... 10 YEARS LATER
PROGRAM HIGHLIGHTS

- The EU common Electricity Market (production structure, cross-border capacities, key price drivers)
- The role of regulation in the current and future market model
- New challenges and the market model - emissions and integration of RES-E
- Regional electricity market – lessons from the past and possibilities for optimization
BFIEC
Галерия