Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! За прибавяне на нова цел към 20-20-20, а именно 20% принос на индустрията в БВП през 2020!
2014 Annual Regional Forum Electricity Market, Infrastructure and Services
2014-06-19
THE ELECTRICITY MARKET IN BULGARIA... 10 YEARS LATER
PROGRAM HIGHLIGHTS

- The EU common Electricity Market (production structure, cross-border capacities, key price drivers)
- The role of regulation in the current and future market model
- New challenges and the market model - emissions and integration of RES-E
- Regional electricity market – lessons from the past and possibilities for optimization
BFIEC
Галерия