Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Проведе се Конференция на високо равнище на енергоемките индустрии, организирана от Европейската комисия
2016-02-22
От името на БФИЕК участие в конференцията взе г-н Константин Стаменов - председател на Управителния съвет.
Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен и комисар Елжбета Бенковска бяха домакин на конференция на европейските енергоемки предприятия, по време на която всички заинтересовани страни имаха възможност да изложат своите виждания за бъдещето развитие по отношение на основните въпроси за Европейските енергоинтензивни предприятия.
Конференцията спомогна за идентифициране на специфични научни изследвания и иновации, инвестиционни възможности за тези индустрии. Също така бе проведена сесия, за гарантиране на свободна и справедлива търговия, област, в която Комисията прилага всички инструменти, с които разполага за защита на търговията.
Не на последно място бях обсъдени потенциала за кръгова икономика, за намаляване разходите за суровини, енергия и изхвърляне на остатъчни отпадъци.
Конференцията включи ключови бележки от г-н Еманюел Макрон, френският министър на икономиката, Анна Соубри, държавен министър за малкия бизнес и индустрията на Обединеното кралство, Хенк Камп, министър на икономиката на Холандия и Васил Худак, министър на икономиката на Словашката република.
БФИЕК
Галерия