Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Константин Делисивков от БФИЕК с лекция за „Зимния енергиен пакет“
2016-11-29
На 28 ноември в рамките на дисциплината „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” от учебния план на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” лекция изнесе изпълнителният директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Делисивков .
Темата на лекцията беше „Зимен енергиен пакет и пазарен дизайн за енергетиката в ЕС“. В нея г-н Делисивков представи новите законодателни предложения за изменение на електроенергийната директива и регламентите, свързани в нея, в изпълнение на Стратегията за Енергиен съюз, приета през февруари 2015 г.

Константин Делисивков е магистър по Енергийна икономика и дипломация от Московския държавен университет за международни отношения (МГИМО) и Университета в Будо, Норвегия. Докторант е в катедра Икономика и управление по отрасли в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2010 г. участва активно в процеса на формиране, представителство и защита на асоциирания интерес на енергоинтензивните индустрии в България. Лауреат на наградата „Д-р Илко Ескенази“ за икономически науки през 2014 г. с доклад на тема „Икономически модели за стимулиране на интеграцията на електроенергията от възобновяеми енергийни източници“.

Лекцията се осъществява и в рамките на дългогодишното партньорство на СУ „Св. Климент Охридски” с Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.
BFIEC
Галерия