Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ - 22.11.2012
2012-11-22
Каква е реалността на българския пазар на електроенергия? Как се развива балансиращия пазар в България? Какви са перспективите пред пазара и предизвикателствата пред интегрирането на стопанските потребители на средно напрежение?
Как тази действителност се отразява на всички участници в него? Кой е най-удачния пазарен модел за България? Какви са съвременните интелигентни решения и технологии?

На тези и много други актуални въпроси, касаещи пазарът ще се опитат да отговорят участниците в предстоящата конференция, която има за цел да срещне представители на заинтересованите страни в областта на търговията с електроенергия.

Акцентите са върху политиките за развитие на пазарния модел, ролята на балансиращите групи, договорите и администрирането на пазара, доставчиците на допълнителни услуги и решенията за търговия с електроенергия.

В конференцията ще вземат участие представители на държавната власт и регулаторния орган, експерти от браншовите организации, мениджъри и специалисти от електроенергийните дружества, търговци на електроенергия, производители и индустриални консуматори.
Галерия