Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Investbook "Реиндустриализация и енергетика"
2014-06-16
Константин Делисивков, изпълнителен директор на БФИЕК, с коментар за връзката бизнес - енергетика.