Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Браншови сдружения в базовата индустрия предлагат на президента да наложи вето върху промените в Закона за енергетика
2013-06-25
Президентът на Република България да упражни правото си на вето върху очакваните промени в Закона за енергетика. Това се посочва в позиция на Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българска минно-геоложка камара (БМГК) относно ЗИД на Закона за енергетиката.
Позицията е изпратена до президента Росен Плевнелиев, председателя на Народното събрание Михаил Миков, министър-председателя Пламен Орешарски, министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев, председателя на Комисията по енергетика Рамадан Аталай, главния прокурор Сотир Цацаров и в копие до Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България.
„Ръководствата на браншовите сдружения в базовата индустрия изразяват своята сериозна тревога по отношение прибързаните и погрешни стъпки на Народното събрание и на Министерски съвет за разрешаване на наслоените дълбоки и тежки проблеми в българската енергетика. В предлаганите решения намираме и мотиви, които застрашават сигурността и конкурентоспособността за развитие на българската индустрия и енергетика, икономика и общество”, се посочва в позицията.
„Подхвърляйки на българските домакинства 5% намаление на цената на електроенергията за бита, цели се отпушване на износа на евтината електроенергия от АЕЦ Козлодуй, прехвърляне тежестта на т.нар. цветни добавки от преноса към индустрията и осигуряване на инвеститорите в зелена енергия държавно гарантирани приходи, които са дългосрочно устойчиви на политическата и стопанска конюнктура. Резултатите обаче са дългосрочно разрушителни както за АЕЦ Козлодуй, така и за операторите на електроразпределителните мрежи, за топлофикациите и за качеството на енергоснабдяване на индустрията, бизнеса и домакинствата. Българската базова индустрия не е в състояние нито да приеме, нито да понесе този ценови удар. Резултатът от тези намерения ще бъде ускорена деиндустриализация на страната, фалит на останалите малко на брой големи индустриални предприятия, свиване на приходите в бюджета и на износа, нова вълна безработица”, пише в писмото на сдруженията.
„Във връзка с това предлагаме на Президента на Република България да упражни правото си на вето върху очакваните промени в Закона за енергетика. Няма ясна оценка на очакваното икономическо и социално въздействие, няма дори съобразяване с предложените мерки от страна на международните институции, поканени от служебния кабинет да одитират българската енергетика. За голямо съжаление, няма и друга институция, която може да спре подобни намерения”, се посочва още в позицията.
Агенция Фокус
Галерия