Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
БФИЕК се обявява за либерализация на енергийните пазари. От 2008г. добавките към мрежовите цени са с 260% по-високи. Индустрията не може да понесе поредно увеличение от 01.07.2013г.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БФИЕК

• Заявление за членство (по образец) - оригинал. Лице за контакт
• Удостоверение за актуално правно състояние на дружеството - заверено копие.
• Пълномощно на лицето за контакт, че ще представлява дружеството пред БФИЕК.
• Декларация (по образец), че дружеството отговаря на изискванията за
членство във Федерацията – оригинал.
• Встъпителна вноска - 1000 лв. еднократно, съгласно реш.на УС от 10.01.2007 година.
• Членски внос - 3000 лв./година.
Oт края на 2012г. има възможност за асоциирано членство в БФИЕК.
Онлайн регистрация за членове на БФИЕК
Информация за организацията:
Име на организацията:
ЕИК:
Град:
ZIP:
Адрес:
Телефон:
Допълнителна информация:
Информация за потребител:
Име:
E-mail:
Парола:
Потвърди паролата: