Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Деиндустриализацията на Европа трябва да бъде спряна! Индустриалните енергийни консуматори са гръбнака на децентрализацията в енергетиката! Настояваме за пълноценно използване на потенциала на индустрията в рамките на Националния план климат и енергетика до 2030 година!
Requirements for membership in BFIEC• Application for membership (form) - original. Contact

• Certificate of current legal status of the company - a certified copy

• Credentials of the contact person that will represent the company before BFIEK

• Declaration (form) - original that the company meets the requirements for Membership in the Federation - the original.

• Entrance fee - 1000 BGN, according Management Board decision dated 10th Jan 2007.

• Annual fee - 3000 BGN.
Online registration for members
Organization info:
Organization name:
EIK:
City:
ZIP:
Address:
Phone:
Additional info:
User info:
Name:
E-mail:
Password:
Confirm password: