Kонференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж”, 31.01.2018, София

На 31.01.2018г., Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Българската камара на химическата промишленост (БКХП) проведоха съвместно едно от най-значимите мероприятия за индустрията в календара на българското председателство – Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж“. Темите на конференцията са посветени на политиките на ЕС…