Проведе се работна среща между българските евродепутати и представители на индустрията

На 27.01.2017 г. в Grand Hotel Sofia се проведе работна среща между представители на индустрията и част от българските представители в Европейския регламент. На проведената работна среща, с българските евродепутати бяха обсъдени различни въпроси, засягащи енергоемката индустрия. Участие взеха г-н Константин Стаменов, председател на УС на БФИЕК, г-н Георги Николов, зам. председател на УС на…