УС на БФИЕК свиква Общо събрание на 29.05.2017 г.

Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 свиква Общо събрание.Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Ин-дустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 24 ал. 4 от Устава свиква общо събрание на 29.05.2017 г. от 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ 1700…