КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН ПАЗАР ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ – 22.11.2012

Каква е реалността на българския пазар на електроенергия? Как се развива балансиращия пазар в България? Какви са перспективите пред пазара и предизвикателствата пред интегрирането на стопанските потребители на средно напрежение?Как тази действителност се отразява на всички участници в него? Кой е най-удачния пазарен модел за България? Какви са съвременните интелигентни решения и технологии? На тези…

Общо събрание на БФИЕК – 27.09.2012г.

На 27.09.2012 год. (четвъртък) от 10:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БФИЕК съгласно чл.24 (4) от Устава на Сдружението. К.Делисивков Документи

Среща на КС към „Пакта за индустриална стабилност“ към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

БФИЕК представи: 1. Становище относно оценка на резултатите от работата на КС към „Пакта за индустриална стабилност“ 2. Представи резултатите от изследването на KPMG относно приложимостта на австрийския модел за преразпределение на разходи за ВЕИ в България.