RE-SOURCE SOUTHEAST: Устойчива енергия за конкурентна индустрия

На 13 и 14 септември 2021 г. БФИЕК ще вземе участие като партньор в конференцията „RE-SOURCE SOUTHEAST“, която е резултат от подписания меморандум между Асоциация за производство съхранение и търговия с енергия (АПСТЕ), Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА) и Re-Source Platform за създаване на регионален хъб за споделяне на знания и добри практики за корпоративното снабдяване с…

BFIEC logo

Редовно Общо събрание на БФИЕК

Управителният съвет на сдружение БФИЕК свиква редовно Общо събрание на 17 септември 2020 г. Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 17.09.2020 г. от 11:00 ч. на адрес: ул. „Университетски парк“ №1, Илиев център, София 1700, при следния дневен ред:1. Приемане…

БФИЕК се включи в срещата между представителите на Световната банка и заинтересованите участници в контекста довършване пълната либерализация на електроенергийния пазар

Срещата се проведе на 29.06.2017 г. в Министерството на енергетиката пред широк кръг от заинтересовани страни.Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара.БФИЕК се включи в срещата между представителите на Световната банка и заинтересованите участници в контекста довършване пълната…

Годишно общо събрание на БФИЕК

Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно общо събраниеУправителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно общо събрание на 18.05.2017 г. от 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ 1700 гр. София,…

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 16.02.2017 г.

Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 16.02.2017 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред:Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на…

БФИЕК: Покана за извънредно Общо събрание – 26.01.2017 г.

Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 26.01.2017 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 СофияПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение Българска федерация…

Извънредно Общо събрание на БФИЕК – 23 юни 2016г.

Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 23.06.2016 год. (четвъртък) от 11:00 часа.Общото събрание ще се проведе на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред: 1. Освобождаване…

Годишно Общо събрание на БФИЕК – 12 април 2016г.

Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2016 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2015 г.; 2. Приемане на годишен…

Общо събрание на БФИЕК – 10.09.2015

Покана за Общо събрание на БФИЕК – 10.09.2015На 10.09.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Американския Университет в София – „Илиев“ – Център за образование и култура, ще бъде проведено Общо събрание на БФИЕК при следния дневен ред : 1. Избор на Управителен съвет на БФИЕК2. Разни

Общо събрание на БФИЕК – 27.02.2014

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ На 27.02.2014 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“.При следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2013г.2. Приемане на годишен финансов отчет на…

Общо събрание на БФИЕК – 19.09.2013

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕНа 19.09.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред:1. Избор на управителен съвет в 7 /седем/ членен състав с мандат съгласно Устава на БФИЕК.2. Разни К.Делисивков…