На 20.04.2017г. се проведе първото заседание на работната група към Съвета за индустриална стабилност с растеж съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката

На 20.04.2017 г. в Министерството на Икономиката бе проведено първото заседание на работната група по въпросите за индустриалните зони към Консултативния съвет по индустриална стабилност и растеж (КСИСР). На 20.04.2017 г. в Министерството на Икономиката бе проведено първото заседание на работната група по въпросите за индустриалните зони към Консултативния съвет по индустриална стабилност и растеж…

На 07.03.2017г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност към Министерство на икономиката при следния дневен ред

На 07.03.2017г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност към Министерство на икономиката при следния дневен ред 1. Ускоряване и опростяване на процедурите по ОП”Иновации и конкурентоспособ-ност”, увеличаване на средствата за технологично обновление на мощностите с цел по-вишаване на конкурентоспособността на българските производители. 2. Подготовка на Законопроект за индустриалните икономически зони и за териториите със…

На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред

На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред2015-07-30На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред : 1. Цена „Задължения към обществото“ от 01.08.2015г. – представяне на визията на Комисията за енергийно…

Среща на КС към „Пакта за индустриална стабилност“ към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

БФИЕК представи: 1. Становище относно оценка на резултатите от работата на КС към „Пакта за индустриална стабилност“ 2. Представи резултатите от изследването на KPMG относно приложимостта на австрийския модел за преразпределение на разходи за ВЕИ в България.