Становище относно определяне на цена на природния газ за второ тримесечие на 2013 г.

Предложеното намаление на цената от 25.53 лв./хм3 (3.89%) от „Булгаргаз“ ЕАД за второ тримесечие на 2013г. е крайно недостатъчно за нормализиране на индустриалната активност в България.ДО: ЕВГЕНИЯ ХАРИТОВНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР СТАНОВИЩЕ Относно: Определяне на цена на природния газ за второ тримесечие на 2013 год. Уважаема г-жо Харитонова, Предложеното намаление на цената от 25.53 лв./хм3 (3.89%)…