ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ – БФИЕК ПОДКРЕПЯ МЕРКИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СЕКТОР „ЕНЕРГЕТИКА“

БФИЕК изразява подкрепа за усилията на правителството да нормализира инвестиционния живот на всички участници в електроенергийната система.В годините след 2008г. се натрупа значителен дефицит на средства в сектора. Две независими международни изследвания показаха, че цената на електроенергията за индустрията в България е една от най-високите в света. Процентът на енергийно бедните домакинства расте. Индустриалните енергийни…

Проведе се среща между представители на Булгаргаз ЕАД и БФИЕК – 26.11.2013г.

На срещата бяха обсъдени причините на отказ/неприемане на дневни корекции на заявките. Обект на дискусия бяха и различните възможности за минимизиране на негативните ефекти за индустрията. Участниците в срещата разгледаха различни варианти за подобряване на диалога и комуникацията между Булгаргаз ЕАД и потребителите, както и възможността да бъде въведен механизъм за ранно сигнализиране и контрол.…

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ – БФИЕК НАСТОЯВА ЗА ПОВЕЧЕ ЕНЕРГИЙНА И ИНДУСТРИАЛНА СТАБИЛНОСТ

БФИЕК изразява своето безпокойство от изключително неустойчивата законова и регулаторна рамка в енергийния сектор. Постоянното предлагане на ЗИД на ЗЕ прави енергийния и индустриалния сектори неатрактивни за продължаване на съществуващи и за привличане на нови индустриални инвестиции. В тази връзка БФИЕК настоява Народното събрание и Министерски съвет да предприемат и провеждат една по-консервативна и по-устойчива…

БФИЕК организира Първи годишен форум ПРИРОДЕН ГАЗ – Инфраструктура, пазари и услуги – 03.10.2013г.

Местен добив в Черно море и региона – екзотика или реалност? Ще има ли пазар на газ от 2014? Ще има ли конкуренция, диверсификация на тръби и доставки? Кога ще влезнат в експлоатация новите инфраструктурни проекти? Южен поток – добре, Набуко – а сега накъде? Очаквайте отговори и дискусия по тези и други въпроси от…

Общо събрание на БФИЕК – 19.09.2013

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕНа 19.09.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред:1. Избор на управителен съвет в 7 /седем/ членен състав с мандат съгласно Устава на БФИЕК.2. Разни К.Делисивков…

Стаменов: Нужен е компромис от всички за цената на тока

US централите и ВЕИ да се съгласят за отлагане на високите цени През март беше по-евтино да купуваме електричество от УнгарияКонстантин Стаменов, председател на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК): US централите и ВЕИ да се съгласят за отлагане на високите цени През март беше по-евтино да купуваме електричество от Унгария…

Износът на ток – отпушен, а производството?

Количеството изнесена електроенергия в началото на август почти достига обемите си за целия май, похвали се министърът на икономиката и отдаде тази заслуга на последните промени в Закона за енергетиката. Това е чудесно – енергийният сектор ще получи глътка въздух, но продължава да стои въпросът как се справя индустрията с политиката в сектора на електроенергетиката…

Токът за индустрията в България е сред най-скъпите в света

Това показва изследване на Немската асоциация на индустриалните консуматори на енергия (VIK) при сравнителен анализ на цената на енергията за енергоемки потребители в 29 държавиИндустрията в България заплаща една от най-скъпите електроенергии в света. Това показва изследване на Немската асоциация на индустриалните консуматори на енергия (VIK) при сравнителен анализ на цената на енергията за енергоемки…

Антон Петров: Токът за индустрията вече поскъпна

От май досега електроенергията за вътрешния пазар се е увеличила с 6-7 лева, коментира председателят на УС на БАМИСамо за няколко месеца-от май досега, електроенергията на вътрешния пазар за индустриалните производители се е увеличила с 6-7 лева, коментира в ефира на Bulgaria On Air председателят на УС на Българската асоциация на металургичната индустрия Антон Петров.…

ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на Правила за управление на газопреносни и газоразпределителните мрежи 31.07.2013г.

БФИЕК участва в общественото обсъждане на Правила за управление на газопреносни мрежи и правила за управление на газоразпределителни мрежи. Процедурата предвижда 14 дневен срок за внасяне на становища.

ДКЕВР/Цени на мрежовите услуги от 01.08.2013

С решение Ц-25/29.07.2013г. ДКЕВР утвърди цени на мрежовите услуги и разходи към обществото в сила от 01.08.2013г. Утвърдените цени за мрежови услуги и разходи за обществото са общо с 1.51 лв./МВтч по-високи от прогнозните. Намалението в мрежовата компонента се сви до 18% от цените 2012/2013г. ДКЕВР http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-C-25-29_07_2013.pdf