Форум ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА ще срещне заинтересованите страни в областта на енергетиката

Форум ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА ще срещне заинтересованите страни в областта на енергетиката: отговорните държавни институции, производителите, търговците на електроенергия, индустриалните консуматори, потребителите на средно напрежение, операторите на мрежи, доставчиците на високотехнологично оборудване. Целта на събитието е в дискусионна форма да бъдат представени настоящата държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, позициите на производители, търговци на…