ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ – БФИЕК ПОДКРЕПЯ МЕРКИТЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СЕКТОР „ЕНЕРГЕТИКА“

БФИЕК изразява подкрепа за усилията на правителството да нормализира инвестиционния живот на всички участници в електроенергийната система.В годините след 2008г. се натрупа значителен дефицит на средства в сектора. Две независими международни изследвания показаха, че цената на електроенергията за индустрията в България е една от най-високите в света. Процентът на енергийно бедните домакинства расте. Индустриалните енергийни…