Официална позиция относно гарантиране на достъпа на индустрията до природен газ на конкурентни на световните цени

Българските енергоинтензивни индустрии, представлявани от организациите на работодателите от добивната(БМГК), металургичната(БАМИ) и химическа промишленост (БКХП), както и на големите енергийни консуматори (БФИЕК)изразяват тревога от рискове за газовите доставки и липсата на алтернативи. За последните пет години няма напредък в диверсификация на източниците и маршрутите за неговата доставка до територията на страната. Забавя се разрешаването на…