ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители

На 16.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10 ет. 4 проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз“ ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-44 от 08.12.2014 г., за утвърждаване на цена за I-во тримесечие на 2015 г. по която обществения доставчик продава природен газ на…

ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4, проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.

На 04.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. БФИЕК http://dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1181

Увеличението на таксата „задължения към обществото“ ще донесе загуби за милиони на индустрията

Едрият бизнес ще протестира срещу новите цени на тока. Нужен е и нов модел за разпределението на таксата, заяви Константин СтаменовПоследното решение на ДКЕВР повтаря предишните и на практика няма никакви промени за пакетно решаване на проблемите. Това е работа на парче и ние категорично възразяваме срещу нея. Трябва да има план за действие с…

ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.

На 25.09.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „ Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1156 Документи

ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.

На 25.09.2014 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1157 Документи

ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление.

На 23.09.2014 г. от 14.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-31 от 10.09.2014 г. за утвърждаване на цена за ІV–то тримесечие на 2014 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на…

ДКЕВР проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г.

На 18.09.2014 г. от 10 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4,се проведе обществено обсъждане на „Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“ БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1147 Документи

Константин Стаменов, БФИЕК: Енергийният борд със сигурност няма амбицията да иззема функцията на ДКЕВР

София. Има резон да има Енергиен борд, защото са представени различни бизнес условия, които не са в състава на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Енергийният борд със сигурност няма амбицията да иззема функцията на комисията. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни…

Константин Стаменов: Увеличението на цената на тока е неизбежна стъпка

Нужни са мерки за подпомагане на енергийно бедните домакинства Увеличението на цената на тока е неизбежна стъпка, но тя трябва да бъде придружена и с мерки за подпомагане на енергийно бедните домакинства. Това заяви Константин Стаменов, председател на Асоциацията на големите енергийни консуматори в Сутрешния блок на България Он Ер. Според експерта, Енергийният борд към…

Енергиен борд ще решава проблемите в сектора, реши правителството

Правителството реши да бъде създаден енергиен борд като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет за решаване на важни обществено значими въпроси в областта на енергетиката.Целта е да се повиши прозрачността, диалога и пазарната ефективност, за да се преодолеят проблемите в сектора, се отбелязва в съобщение на правителствената пресслужба. Бордът ще анализира състоянието на сектор…

Константин Делисивков: Eнергийният борд би дал положителен сигнал за енергетиката

Създаването на енергиен борд, търсенето на експертни решения е положителен сигнал за решаване на проблемите в енергетиката. Това заяви в Сутрешния блок на телевизия България Он Ер Константин Делисивков, изпълнителният директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. По негови думи нужно е да се намерят къде са дефицитите, възможностите за оптимизация и скритите резерви…

Стаменов: Балансиращият енергиен пазар се оказа неефективен

Евентуално повишение на цената на електричеството няма да се отрази на продуктите на големите производители, смята експертътЗа сериозни изкривявания и неефективности на пазара на електроенергия съобщи председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Стаменов пред БНР. Той посочи, че 90% от договорите са по една и съща цена 24 часа в денонощието,…