Annual Regional Forum Electricity, Markets, Infrastructure and Services 2015

Форумът си поставя за цел да инициира дискусия, която да отговори на въпроси свързани с пазара, стабилността и дългосрочната визия за развитие на електроенергетиката в България. Също така, форумът ще разгледа електроенергийния пазар през национална, регионална и европейска перспектива, като основните теми, които ще бъдат обстойно дискутирани по време на тазгодишната конференция са следните:• Електроенергетика…