БФИЕК дискутира възможностите за суапови сделки на природен газ

Българската федерация на големите индустриални енергийни консуматори (БФИЕК) организира дискусия, посветена на възможностите индустрията ни да купува природен газ директно от компаниите доставчици.Българската федерация на големите индустриални енергийни консуматори (БФИЕК) организира дискусия, посветена на възможностите индустрията ни да купува природен газ директно от компаниите доставчици. Подобни сделки са възможни и те биха могли, освен алтернативни…

Natural gas: Infrastructure, Markets and Services 2015

Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори организира: Годишен Регионален Форум ПРИРОДЕН ГАЗ: ИНФРАСТРУКТУРА, ПАЗАРИ И УСЛУГИ 2015 13 ноември 2015 г., xотел Шератон – гр.София Темите и въпросите, на които ще се търси отговор: Установяване на регионални хъбове; Съществуващи и потенциални източници на снабдяване; Прогноза за растеж на търсенето до 2050 г.; ,, Вертикален газов…

Annual Regional Forum Electricity, Markets, Infrastructure and Services 2015

Форумът си поставя за цел да инициира дискусия, която да отговори на въпроси свързани с пазара, стабилността и дългосрочната визия за развитие на електроенергетиката в България. Също така, форумът ще разгледа електроенергийния пазар през национална, регионална и европейска перспектива, като основните теми, които ще бъдат обстойно дискутирани по време на тазгодишната конференция са следните:• Електроенергетика…

По-евтиният ток за големите заводи се бави

Наредбата за отстъпките трябваше да влезе в сила на 6 септември. Но още не е одобрена от БрюкселГолемите индустриални потребители на електроенергия все още не могат да се възползват от облекченията, които трябваше да получат от зелената компонента в такса „Задължения към обществото“, съобщиха от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и Българската асоциация…

България на второ място в ЕС по размер на „политическите разходи“ в цената на тока

Доклад на Ernst&Young оцени икономическите и фискални ефекти от изменението на цена „задължение към обществото“ и прилагането на Наредбата за намалена тежест на ВЕИ Подкрепата за ВЕИ, когенерации и невъзстановяемите разходи, формиращи така наречената цена за „задължения към обществото“ има потенциал да затрие годишна продукция в реалния сектор за 10,303 млн. евро, добавена стойност за…

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинарпо „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“Семинарът ще се проведе на 17.09.2015 г. от 9:00ч.„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700 Семинарът цели да запознае заинтересованите страни,…

Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ

Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ Семинарът ще се проведе на 01.10.2015 г. от 9:00ч.„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700 Кратка информация за събитието На 04 август 2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник…

2015 Annual Regional Forum Natural Gas:“Infrastructure, Markets and Services“

STRATEGIC POLICIES FOR THE NATURAL GAS SECTOR IN SOUTH EAST EUROPE• Establishment of regional hubs• Existing and potential supply sources• Demand growth forecast until 2050• ,,Vertical Gas Corridor” – role and potential• LNG terminals and their significance for the development of a common gas market REGIONAL INTERCONNECTIVITY• Diversification of supply routes• Status of the projects…

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г.

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г. Федерацията изцяло подкрепя предложението на председателя на КЕВР за определяне на оператора на газопреносната мрежа за търговски и физически балансьор на системата, както и премахването на предложените по-рано…

Работодателите искат реформи за тока, плашат с оставки, протести и поскъпване

Заради новото ценово решение на КЕВР, в което се изравнява размерът на добавката „задължение към обществото” за бизнеса и домакинствата, работодателските организации поискаха в неделя нови законодателни промени, които да ограничат включването на нови електроцентрали на преференциални цени, и заплашиха с искане на оставки и нови, по-силни протести. Новата цена на тока за индустрията ще…

На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред

На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред2015-07-30На 29.07.2015г. БФИЕК се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката при следния дневен ред : 1. Цена „Задължения към обществото“ от 01.08.2015г. – представяне на визията на Комисията за енергийно…

Общо събрание на БФИЕК – 10.09.2015

Покана за Общо събрание на БФИЕК – 10.09.2015На 10.09.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Американския Университет в София – „Илиев“ – Център за образование и култура, ще бъде проведено Общо събрание на БФИЕК при следния дневен ред : 1. Избор на Управителен съвет на БФИЕК2. Разни