Проведе се Конференция на високо равнище на енергоемките индустрии, организирана от Европейската комисия

От името на БФИЕК участие в конференцията взе г-н Константин Стаменов – председател на Управителния съвет. Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен и комисар Елжбета Бенковска бяха домакин на конференция на европейските енергоемки предприятия, по време на която всички заинтересовани страни имаха възможност да изложат своите виждания за бъдещето развитие по отношение на основните въпроси…