Константин Делисивков от БФИЕК с лекция за „Зимния енергиен пакет“

На 28 ноември в рамките на дисциплината „Регулирани услуги, пазари и ценообразуване” от учебния план на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” лекция изнесе изпълнителният директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Делисивков. Темата на лекцията беше „Зимен енергиен пакет и пазарен дизайн за енергетиката в ЕС“.…

БФИЕК, БАМИ и БКХП излязоха с отворено писмо до Министър Петкова относно мрежовите цени при износ на електроенергия

Представителите на българските енергоинтензивни индустрии с особена загриженост се запознаха с публикации в медиите за обсъждане на предложение за намаляване на мрежовите цени при износ на електроенергия. Ние категорично сме против такава непазарна мярка, с която индустриалните енергийни консуматори в България ще субсидират отново износа на електроенергия за съседни страни, което вече се случва с…

Практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“

БФИЕК, с участието на представители на министерство на енергетиката, организира практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“. Семинарът ще се проведе на 11.10.2016 г. от 9:00ч. в Илиев център, АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700. Семинарът цели да запознае заинтересованите страни с условията и…

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПИ УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ИНДУСТРИЯ

БЛИЗО 500 МЛН. ЛЕВА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЕИ В ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 200 КОМПАНИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГОЕМКА ИНДУСТРИЯ ДО КРАЯ НА 2020Г. След дълги години на съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за въвеждане на модел за облекчаване на индустрията при заплащане на надбавката за зелена енергия и запазване на…

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПИ УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ИНДУСТРИЯ

БЛИЗО 500 МЛН. ЛЕВА НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЕИ В ЦЕНА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО“ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАД 200 КОМПАНИИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГОЕМКА ИНДУСТРИЯ ДО КРАЯ НА 2020Г.След дълги години на съвместни усилия на КРИБ и БФИЕК за въвеждане на модел за облекчаване на индустрията при заплащане на надбавката за зелена енергия и запазване на конкурентоспособността,…

Извънредно Общо събрание на БФИЕК – 23 юни 2016г.

Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 23.06.2016 год. (четвъртък) от 11:00 часа.Общото събрание ще се проведе на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред: 1. Освобождаване…

Нови правила относно сигурността на газовите доставки

На 16 февруари 2016 г. Европейската комисия предложи нов регламент относно сигурността на доставките на газ като част от пакета за устойчивост на енергийната сигурност, с цел развитието на по-силен колективен отговор на бъдещи рискове за доставки и по-специално по отношение на руския газ, пристигащ чрез украинския транзитен маршрут. Предложението на Комисията ще замени съществуващия…

Икономически анализ на разходите и ползите от различните подходи за повишаване ефективността на договаряне на потребителите от ЕС на пазарите на едро на природен газ

Една от основните цели на проучването е да установи ефектите от колективното договаряне (колектив-ни покупки на природен газ), като способ за подобряване на покупателната способност, в отношение с продажната способност на пазарите на едро за природен газ в ЕС.Изследването обръща внимание на схеми за колективно закупуване на газ и ги сравнява с възможностите за доизграждане…

Енергийна либерализация най-рано през 2018

Либерализацията на енергийния пазар зависи от набирането на повече ликвидност, като към момента финансовите постъпления във Фонда за електроенергийна сигурност не са достатъчни, за да покрият дисбалансите на пазара. Това каза в „Бизнес старт” енергийният експерт адв. Илия Грозданов, който заедно с председателят на УС на Асоциацията на големите енергийни консуматори говори за развитието на…

Отстъпка до 85% за фирмите заради „зелената“ енергия

Докъде стигна реформата в българската енергетика? Кога най-сетне бизнесът ще бъде компенсиран за драстично увеличената добавка „Задължения към обществото“? Кои са следващите стъпки от пътната карта за пълното либерализиране на енергийния пазар? Това са част от темите, които ще бъдат обсъдени на Осмата национална дискусия „Да! На българската икономика“. Тя ще се проведе на 25…

Грешните политики да не се плащат през тока

Властта и бизнесът се събират днес на Осмата национална дискусия „Да! На българската икономика“, за да обсъдят стратегическите теми – растеж и стабилност, финансови политики, инвестиции, експорт. Вестник „Стандарт“ даде думата на работодателите и предприемачите, за да поставят своите проблеми, на които заедно ще търсим решение.Бюджетът трябва да плати за неправилните решения В гардероба има…

БФИЕК със свъемстно отворено писмо, заедно с БАМИ и БКХП, относно реално намаление на цената на природния газ

Българските производители от базовите индустрии категорично настояват да има значителен спад в цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 г. Цената в България не отразява пазарната действителност и драстичния спад на петрола. За първото тримесечие на 2016 г. цената е в размер на 405,56 лв./1000 нм3 (43,59/MWh) или 207,91 евро/1000 нм3 (22,35 евро/MWh).…