Нови правила относно сигурността на газовите доставки

На 16 февруари 2016 г. Европейската комисия предложи нов регламент относно сигурността на доставките на газ като част от пакета за устойчивост на енергийната сигурност, с цел развитието на по-силен колективен отговор на бъдещи рискове за доставки и по-специално по отношение на руския газ, пристигащ чрез украинския транзитен маршрут. Предложението на Комисията ще замени съществуващия…

Икономически анализ на разходите и ползите от различните подходи за повишаване ефективността на договаряне на потребителите от ЕС на пазарите на едро на природен газ

Една от основните цели на проучването е да установи ефектите от колективното договаряне (колектив-ни покупки на природен газ), като способ за подобряване на покупателната способност, в отношение с продажната способност на пазарите на едро за природен газ в ЕС.Изследването обръща внимание на схеми за колективно закупуване на газ и ги сравнява с възможностите за доизграждане…