Практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“

БФИЕК, с участието на представители на министерство на енергетиката, организира практически семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“. Семинарът ще се проведе на 11.10.2016 г. от 9:00ч. в Илиев център, АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700. Семинарът цели да запознае заинтересованите страни с условията и…