БФИЕК: Покана за извънредно Общо събрание – 26.01.2017 г.

Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 26.01.2017 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 СофияПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение Българска федерация…