На 07.03.2017г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност към Министерство на икономиката при следния дневен ред

На 07.03.2017г. се проведе Консултативен съвет за индустриална стабилност към Министерство на икономиката при следния дневен ред 1. Ускоряване и опростяване на процедурите по ОП”Иновации и конкурентоспособ-ност”, увеличаване на средствата за технологично обновление на мощностите с цел по-вишаване на конкурентоспособността на българските производители. 2. Подготовка на Законопроект за индустриалните икономически зони и за териториите със…