БФИЕК се включи в срещата между представителите на Световната банка и заинтересованите участници в контекста довършване пълната либерализация на електроенергийния пазар

Срещата се проведе на 29.06.2017 г. в Министерството на енергетиката пред широк кръг от заинтересовани страни.Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара.БФИЕК се включи в срещата между представителите на Световната банка и заинтересованите участници в контекста довършване пълната…