Как влияе на индустрията либерализацията на пазара на ток

Константин Делисивков, Изп. директор и Член на УС на БФИЕК, Бизнес старт, 12.01.2018 Условно можем да разделим пазара на електроенергия на спотов и „форуърден“ пазар. Спотовите цени се формират на базата на моментното търсене. Форуърдните сделки се сключват са с диапазон на доставка 3-6 месеца, година. Това коментира пред Димитър Вучев в „Бизнес старт“ Константин…