И БФИЕК иска енергийната борса да остане страна по сделките на ЦПДД до въвеждането на клирингова къща

Българската федерация на индустриалните енергийни компании (БФИЕК), подобно на асоциацията на търговците на електроенергия в България, поиска енергийната борса да остане страна по сделките, сключвана на Централизирания пазар за двустранни договори (ЦПДД), до въвеждането на клирингова институция. Искането се съдържа в становище на БФИЕК до председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, изпълнителният директор на БНЕБ…