Румен Цонев

Липсата на компенсации за високите цени на емисиите нанася огромни щети на цветната металургия у нас

Интервю с г-н Румен Цонев, главен изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп, в което се засяга темата за непреките разходи за въглеродни емисии в цената на електроенергията и тяхното отражение върху конкурентоспособността на предприятията от цветната металургия и на енергоинтензивните индустрии като цяло. Цялата статия може да прочетете тук.