СЕМИНАР „ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ: ПЕТ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПАЗАРА“

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), има удоволствието да Ви покани да вземете участие в СЕМИНАР„ЕНЕРГЕТИКАТА В БЪЛГАРИЯ: ПЕТ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПАЗАРА“, който ще се проведе на 31.03.2022 г. от 09:00 ч. в Американски универститет в България, Илиев център, София.  На семинара ще бъдат обсъдени актуалните теми, свързани с: ПОВИШАВАЩИТЕ СЕ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И ПРИРОДНИЯ ГАЗ БЪДЕЩИТЕ ПРОМЕНИ В РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА НА ПАЗАРИТЕ ОТРАЖЕНИЕ…