Ивайло Найденов за 3e-news: Нужна е държавна и европейска помощ в подкрепа на декарбонизация на индустрията

Изпълнителният директор на БФИЕК г-н Ивайло Найденов коментира пред 3е-news темите за пазарите на електрическа енергия, стабилността на електроенергийната система, ядрената енергетика и декарбонизацията на индустрията. Интервюто може да прочетете тук.

Управителният съвет на БФИЕК свиква редовно Общо събрание за 2024 г.

Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на БФИЕК на 16.05.2024 г. от 11:00 ч., на адрес: ул. „Университетски парк“ №1, Американски университет в България, зала 106, София 1700, при следния ДНЕВЕН РЕД: Всички материали по точките от дневния ред са налични…

Константин Стаменов, председател на УС на БФИЕК, пред ФАКТИ: Индустрията инвестира постоянно в енергийна ефективност

Председателят на УС на БФИЕК г-н Константин Стаменов коментира пред „Факти“ развитието на ядрената енергетика, ВЕИ и състоянието на електроенергийната система. Интервюто на г-н Стаменов можете да прочетете тук.

Ивайло Найденов коментира цените на природния газ и ядрената енергетика

Пред БНР изпълнителният директор на БФИЕК коментира цените на природния газ за несец ноември, необходимостта от продължаване на компенсациите за цените на електрическата енергия, както и развитието на ядрената енергетика в страната. Горе-долу от същото време на миналата година няма такъв скок в цените на газа. Това, което ни притесни, е резкият скок от месец…

Константин Стаменов: Трябват ни проверени технологии за декарбонизацията

Председателят на УС на БФИЕК, г-н Константин Стаменов, беше първият гост в подкаста на в-к „24 часа“ „Европа за България“. В него той коментира предизвикателствата пред индустрията, породени от зеления преход, както и начините за преодоляването им. Разговорът на г-н Стаменов с Марияна Желева можете да чуете тук.

Изпълнителният директор на БФИЕК взе участие в Националната конференция на БЕМФ

Изпълнителният директор на БФИЕК г-н Ивайло Найденов взе участие в Националната енергийна конференция „ВЕИ и енергийната сигурност: предимства срещу рискове“, организирана от Българския енергиен и минен форум. Събитието се проведе на 13 октомври 2023 г. Г-н Найденов беше модератор на първия панел, озаглавен „Място на ВЕИ сектора в националния енергиен баланс. Проблеми“. В дискусията взеха…

Проведе се традиционната конференция на БФИЕК „Индустриален триатлон“

Променени пазарни условия, динамични цени, постоянно обновяващи се политики по декарбонизация, налагащи нови изисквания. Това са характеристиките на непредвидимата среда, в която оперира българската енергоинтензивна индустрия, а справянето с възникващите предизвикателства изисква непрестанен диалог между промишлеността, енергийния отрасъл и държавните представители. Ръководена от необходимостта от вземане на конкретни и бързи решения в енергетиката, Българската федерация…

Ивайло Найденов в ЕНЕРГИЯТА с Антоан Николов

Изпълнителният директор на БФИЕК Ивайло Найденов коментира цените на електроенергията за българската индустрия, декарбонизацията в сектора, както и измененията в Закона за енергетиката в предаването на ТВ 1 „Енергията“ с водещ Антоан Николов. Участието на г-н Найденов можете да проследите тук.

Гъвкава декарбонизация вместо деиндустриализация

Статия на Ивайло Найденов, изпълнителен директор на БФИЕК, за Business Global За постигането на въглеродно неутрална икономика няма универсално решение – необходими са гъвкавост и стимули, а не административно наложени цели. Нужни са стимули и облекчен достъп до финансиране, които ще улеснят комерсиализацията на различните технологични решения за намаляване на емисиите парникови газове. Индустриите са…

Ивайло Найденов за декарбонизацията на индустрията

Изпълнителният директор на БФИЕК, г-н Ивайло Найденов, коментира за предаването „Енергията“ на TV1 въпросите за ефективността, декарбонизацията и конкурентоспособността на индустрията в условията на нисковъглеродния преход. Цялото интервю на г-н Ивайло Найденов с Антоан Николов можете да видите тук.

Ивайло Найденов: За осъществяването на декарбонизацията индустрията има нужда от стабилни енергийни пазари и достъп до финансов ресурс

Изпълнителният директор на БФИЕК, г-н Ивайло Найденов, представи сдружението на конференцията Green Week 2023, организирана от dir.bg. Г-н Найденов засегна трудностите и спецификите пред декарбонизацията на високотемпературните процеси като заяви, че енергийни пазари и достъп до финансов ресурс. Цялото участие на г-н Найденов можете да видите тук.

БФИЕК взе участие в кръгла маса за индустрия с нулеви емисии

Ивайло Найденов, изпълнителен директор на БФИЕК, взе участие в кръгла маса за индустрия с нулеви емисии, проведена в Народното събрание на Република България на 23 юни 2023 г. Събитието беше организирано от г-ж Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, и г-н Кристиан Вигенин, заместник председател на…